HuidHonger

Een bijzonder programma over liefdevolle zorg en intimiteit

Liefde, intimiteit en aanraking zijn belangrijke thema’s in een mensenleven. Voor de één is dat volkomen natuurlijk, voor de ander is het een meer beladen onderwerp.
Bij kwetsbare ouderen zijn aanraking en intimiteit niet vanzelfsprekend. Het gemis ervan kan vele vormen aannemen. Tot aan ‘huidhonger’ toe: een (te) grote en niet vervulde behoefte aan fysiek contact.
Samen met bewoners en betrokkenen maakte Care&Culture een ontroerende dansvoorstelling rondom intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland.
Ondersteund door interviews met diverse betrokkenen uit de zorg, waaronder Joris Slaets (Leyden Academy on Vitality and Aging), Ronnie van Diemen (IGZ), Freek Gillissen (VUmc AlzheimerCentrum) en Laurent de Vries (Viattence).

Vanaf november 2017 biedt Care&Culture een tiental (andere) zorgorganisaties/locaties de mogelijkheid deel te nemen aan een vervolg- ronde HuidHonger
We verzorgen daarbij 10 dansworkshops op locatie, inclusief een (besloten) presentatie. De samenwerkende organisatie/ locatie bepaalt zelf met welke doelgroep zij wil werken. In de workshops is plaats voor maximaal 15 deelnemers per keer.
Na afloop van de workhop/presentatie reeks, wordt een speciaal filmpje voor de locatie/organisatie gemaakt, als aandenken voor iedereen die deelnam en als mooi presentatie- medium voor de organisatie.
Deelnemende locaties betalen een substantiële eigen bijdrage.

Daarnaast is er een mogelijkheid om een trainingsprogramma HuidHonger voor de zorg- medewerkers/betrokken af te nemen. Gedurende vier tot vijf sessies van 1.5 uur onderzoeken we met inzet van éen van onze dansprofessionals en filmisch materiaal als gespreksaanjager, de thema’s van HuidHonger.  Met het delen van ervaringen binnen de organisatie, en daarnaast de eigen- en persoonlijke ervaringen binnen dit programma.

Verder zijn er momenteel  gesprekken gaande om een educatief  programma als onderdeel van een lespakket zingeving en aanraking vorm te geven. Voor ROC’s, Praktijkheerwegen, ZIC/LIN. Dit o.a in samenwerking met de Leyden Academy.
Mocht u hier ideeën over hebben of bij aan willen sluiten, dan horen wij dat graag.

Deelnemen aan HuidHonger vanaf november 2017 of een HuidHonger – trainingsprogramma volgen ?
Contact ons gerust op info@careculture.nl

Binnenkort is de korte documentaire HuidHonger gereed. Wij kijken ernaar uit deze te presenteren!

‘Het is zo intiem dat je bijna het gevoel hebt dat je er niet bij mag of durft te zijn. Maar als je er dan helemaal bij bent, voelt het als zo’n cadeau!’
(bestuurder zorgorganisatie)