Bestuur

De bestuursleden van Care&Culture hebben een achtergrond in zowel de zorg als de cultuur. Zij werken onbezoldigd en ondersteunen het team met hun inzet, advies en kennis. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur.

Rien van der Kolk

Rien van der Kolk

Bestuursvoorzitter

Rien is mede-oprichter van Care&Culture. Als ervaren zorgbestuurder zet hij zich met passie in om Care&Culture inhoudelijk- èn organisatorisch goed “op de kaart te zetten”. Zijn intense fotowerk maakt onze projecten zichtbaar voor iedereen.

Jan Brands

Jan Brands

Bestuurslid

Naast bestuurslid van Care&Culture is Jan directeur van Cultuurconnectie. Hij is overtuigd dat cultuur een mens compleet maakt. Het maakt dat mensen anders gaan denken, nieuwe verbanden leggen, op een andere manier reflecteren en interpreteren. Dit leidt tot grotere flexibiliteit en originaliteit en uiteindelijk tot gelukkiger mensen!

Als bestuurder van Care&Culture hoopt hij bij te dragen tot een stimulerende omgeving binnen de ouderenzorg, waar kunst en cultuur hoogtij vieren.

Peter van der Meer

Peter van der Meer

Bestuurslid/Penningmeester

Als voormalig bestuurder in de ouderenzorg zette Peter zich lange tijd in om zorgafhankeijke ouderen kwaliteit van wonen, welzijn en zorg te bieden. Juist díe opgebouwde kennis en ervaring brengt hij als bestuurder van Care&Culture in om levensvreugd en geluk voor kwetsbare ouderen te genereren. Als geen ander kent hij daarbij de financiële kneepjes van het vak!