Koor

‘Ik wist niet dat ouderdom zo moeilijk is. Haar te zien wegglijden, ook van mij. Maar tijdens het koor zag ik haar voor even weer stralen, genieten, er helemaal zijn’
(zoon deelnemer koor)

Het Care&Culture Koor wordt gevormd door bovenbouwkids van de basisschool, bewoners van zorglocaties en dagbesteding, hun familie, naasten, vrijwilligers en verder iedereen die mee wil doen. Een positieve benadering en veel plezier voeren de boventoon. Het koor staat onder leiding van één van onze professionele koordirigenten.

Er wordt gedurende zeven keer op locatie samen gezongen gedurende 5 kwartier. De laatste keer is een openbare presentatie waarbij iedereen mag aansluiten; opa’s en oma’s, ouders, mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die verder mee wil doen.
In de klas delen de kinderen tijdens de looptijd van het project, hun ervaringen rondom ouderdom en ziekte. Dit met gebruikmaking van een viertal korte filmpjes als aanjager van het klassengesprek.

Geïnteresseerd?
Stuur ons een e-mail

Van het Koor is een gelijknamige documentaire gemaakt, die tijdens symposia, congressen en/ of presentaties getoond kan worden.
Bekijk de trailer van het koor hier: