Care&Culture ontwikkelt projecten op het snijvlak van zorg, milieu en cultuur. Zorg in de ruimste zin het van woord: voor elkaar, voor onze naasten, voor de wereld om ons heen. Dichtbij, verder weg en vooral: altijd actueel!
Het ontwikkelen van aansprekende inititatieven maken we vervolgens met plezier en focus zichtbaar.
De stichting heeft een aanjagende en adviserende rol. Daarbij werken we graag samen met (freelance) experts uit het veld. De samenwerking met ons extern productie- en organisatiebureau speelt een cruciale rol: dit bureau brengt vanuit haar expertise de initiatieven tot wasdom. Om ze uiteindelijk succesvol te verduurzamen.
Daarbij streven we naar de opzet van trainingsprogramma's rondom de gerealiseerde projecten.
Naast haar aanjagende werk in Nederland, richt de stichting zich momenteel op het Europese veld.
Een uitdagende kans om in samenwerking met een aantal andere landen de initiatieven voor het voetlicht te brengen. Om daarmee onderlinge verbinding en wederzijds begrip te creëren, naast het opdoen van cultuurgebonden inspiratie.


Stichting Care&Culture
p/a Waalbandijk 41
5313 AK Nieuwaal
06 43046018
info@careculture.nl
KvK nr. 57674744