Care&Culture ontwikkelt projecten op het snijvlak van zorg, milieu en cultuur. Zorg in de ruimste zin het van woord: voor elkaar, voor onze naasten, voor de wereld om ons heen. Dichtbij, verder weg en vooral: altijd actueel! Het ontwikkelen van aansprekende initiatieven maken we vervolgens met plezier en focus zichtbaar. De stichting heeft een aanjagende en adviserende rol. Daarbij werkt ze graag samen met (freelance) experts uit het veld. Deze samenwerkingen spelen een cruciale rol: vanuit deze expertise worden de initiatieven tot wasdom gebracht. Om ze uiteindelijk succesvol te verduurzamen.
De stichting richt zich naast haar aanjagende werk in Nederland, ook op het internationale veld. Een uitdagende kans om in samenwerking met een aantal andere landen de initiatieven voor het voetlicht te brengen. Om onderlinge verbinding en wederzijds begrip te creëren, naast het opdoen van cultuurgebonden inspiratie. Die ervaringen worden vervolgens weer in de ontwikkeling van de projecten in Nederland verwerkt.Stichting Care&Culture
p/a Waalbandijk 41
5313 AK Nieuwaal
06 43046018
info@careculture.nl
KvK nr. 57674744